Om Stairs 5-7

Stairs 5-7  tar hensyn til at elever har forskjellige måter å lære på og at de lærer i ulikt tempo. Både Textbook og Workbook har utfordringer på tre nivåer, Step 1, Step 2 og Step 3. Tekstene og oppgavene på Step 1 er utviklet i samarbeid med spesialpedagog.

Stairs 5

Stairs 5–7 har en tydelig progresjon og stiller økende krav til ferdigheter, selvstendighet og kreativitet. Elevene får god trening i grunnleggende ferdigheter, og målet er at så mange som mulig skal møte utfordringer og kunne strekke seg i forhold til sitt nivå.

Etter den første muntlige engelskopplæringen er det mange elever som strever med at kravene øker. For å lette den vanskelige overgangen fra 4. til 5. årstrinn, har de første kapitlene i Stairs 5 temaer og gloser som de fleste elevene vil kjenne igjen.

Læreverket består av:
Textbook
Workbook
Cd
Games
Teacher's book
Nettsted

 
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 17.08.2010

© Cappelen Damm AS